INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

na „Zakup mammografu dla Ośrodka Medycznego "Mederi"
 
 

Do pobrania:
 

 


 

Zapytanie ofertowe
 
Ogłoszenie o postępowaniu na zakup aparatury diagnostycznej do wykrywania nowotworów - mammografy , w ramach programu "Narodowa Strategia Onkologiczna"
 
Ośrodek Medyczny "Mederi" E. i M. Winiarscy, B. i K. Lutomirscy spółka jawna z siedzibą w Malborku zaprasza do składania ofert w ramach konkursu ofert pn: „Zakup mammografu dla Ośrodka Medycznego "Mederi" E. i M. Winiarscy, B. i K. Lutomirscy spółka jawna z siedzibą w Malborku”.

Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem środków w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.
 
Zakup mammografu realizowany jest przez Zamawiającego indywidualnie zgodnie z Decyzją Ministra Zdrowia, podjętą w związku z rozstrzygnięciem konkursu oraz podziałem środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021 – 2022.


UWAGA: Zmiana terminu składania ofert : 12.07.2021 r. godz. 15:00


Miejsce składania ofert: Ośrodek Medyczny "Mederi" E. i M. Winiarscy, B.i K. Lutomirscy spółka jawna z siedzibą w Malborku (parter - recepcja w budynku przy ul. Kotarbińskiego 10, która urzęduje w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00)
 

Szczegółowe warunki zamówienia oraz specyfikacja znajdują się do
pobrania poniżej.
 

Zapraszamy do pobrania materiałów i złożenia oferty.
 
 

Załączniki:
 

 


 

Kontrole stymulatorów i defibrylatorów serca w Mederi!!!

  • Więcej informacji w rejestracji lub pod nr tel 55 272 24 91

 


 

Informujemy ze z dniem 01-03-2016 

  • Ośrodek Medyczny "Mederi" zaprzestaje świadczenia usług w Starym Polu. 
  • Wszyscy pacjenci należący do Ośrodka Medycznego "Mederi" pozostają nadal naszymi pacjentami. 
  • Świadczenie usług medycznych odbywać się będzie w budynku Ośrodka Medycznego "Mederi" na ulicy Kotarbińskiego 10 w Malborku.

 

KONIECZNE JEST WYPISANIE NOWYCH DEKLARACJI. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

 


 

W związku z brakiem umowy na świadczenie usług w ramach NFZ w poradni endokrynologicznej i diabetologiczna Ośrodek Medyczny Mederi zaprzestaje udzielania tego typu świadczeń. W związku z powyższym pacjenci zapisani w kolejce do poradni endokrynologicznej w MEDERI powinni znaleźć sobie inną placówkę świadczącą tego typu usługi w ramach NFZ .

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

 


 

Pacjencie pamiętaj! 

  • Do poradni specjalistycznych należy się zgłaszać z wynikami oraz  ważnymi skierowaniami.
  • Do poradni: onkologicznej oraz ginekologiczno-położniczej skierowania nie są wymagane.
  • Po zarejestrowaniu na określony termin do poradni specjalistycznej obowiązuje zasada potwierdzania wizyty u danego specjalisty w terminie wyznaczonym przez rejestrację.