OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA koncentruje działania na medycznych, emocjonalnych i duchowych potrzebach nieuleczalnie chorych dorosłych w końcowym okresie ich życia. Pacjenci objęci naszą opieką mogą pozostać w swoich domach nawet w stanie zaawansowanej choroby, gdyż jest to najlepsze dla nich miejsce. Przyjeżdżamy do Państwa  , aby zapewnić jak najlepszą opiekę lekarsko-pielęgniarską pacjentom oraz wspomóc ich rodziny. Pomocy i wsparcia udzielają psycholog, rehabilitant, kapelan. Istotnym wymogiem opieki paliatywnej jest jej ciągłość - stała dostępność 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Najważniejszą cechą członków naszego zespołu jest życzliwość, serdeczność i otwartość na potrzeby cierpiących osób. Terenem pracy hospicjum jest powiat malborski. Od początku naszej działalności usługi są kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i są całkowicie bezpłatne . Należy podkreślić , że oferowana Państwu opieka jest uzupełnieniem opieki środowiskowej oraz medycznej w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Do podstawowych zadań Hospicjum domowego należy:

 • zwalczanie bólu i innych dolegliwości fizycznych, 
 • pielęgnacje, 
 • wypożyczanie sprzętu i aparatury medycznej, 
 • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych, 
 • wspomaganie i edukację rodzin podopiecznych.

 

Warunki przyjęcia do Hospicjum domowego:

 • zakończone leczenie przyczynowe, 
 • skierowanie do Hospicjum domowego od lekarza domowego, szpitala lub  onkologa, 
 • Ośrodek przyjmuje chorych z powiatu malborskiego. 

 

Chorego można zgłosić telefonicznie lub osobiście w MEDERI od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-18.

 

Zgłoszenia przyjmują również pielęgniarki pracujące w hospicjum:

 • Małgorzata Hawryszkiewicz - tel. 662-131-428,
 • Anna Markiewicz.

 

Przed zgłoszeniem należy przygotować:

 • Dane adresowe, 
 • Numer PESEL, 
 • Dokumentację poświadczającą rozpoznanie.