Ośrodek Medyczny "MEDERI" świadczy usługi w zakresie:

  • wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, 
  • wykonywania badań kontrolnych pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni,
  • orzecznictwa lekarskiego do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie, 
  • wydawania orzeczeń o zdolności lub przeciwwskazaniach do pracy na danym stanowisku, 
  • uczestniczenia w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, przegląd stanowisk pracy, 
  • wizytacji stanowisk pracy, 
  • przeprowadzania wywiadów środowiskowych przy podejrzeniu chorób zawodowych, 
  • przeprowadzania na życzenie pracodawcy akcji profilaktycznych.

 

Nasze akcje obejmują program działań profilaktycznych konsultowany indywidualnie z zakładami pracy. Program ten poszerzamy o akcje szczepień ochronnych , również bezpłatnych badań profilaktycznych itd. 

 

Świadczymy pełny zakres badań dla kierowców i kandydatów na kierowców:

  • kategoria prawa jazdy: A, B, C, D, E,
  • świadectwa kwalifikacji.

 

Badania profilaktyczne dotyczące wszystkich pracowników. 

 

Badania osób mających kontakt z żywnością.