MEDERI od roku 1992 r. świadczy usługi medyczne dla ludności jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Prowadzimy  działalność w  ramach  Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki  Specjalistycznej zatrudniając doświadczonych specjalistów. MEDERI posiada podpisaną umowę na świadczenie usług medycznych z NFZ. 

MEDERI to również diagnostyka. Od 1999 r. prowadzimy działalność w zakresie diagnostyki radiologicznej  i mammograficznej.

W 2012r. NZOZ Mederi przyznano nagrodę „Firmy Roku”. Kapituła konkursowa przyznaje te zaszczytne wyróżnienie przedsiębiorstwu, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej,  wybitnie przyczyniło się do rozwoju miasta lub swoim działaniem niosło pomoc i wsparcie społeczności lokalnej.

Ośrodek Medyczny MEDERI zajął 17 miejsce w Polsce w Audycie Klinicznym w roku 2012 w wykonywaniu mammografii metodą analogową. W Audycie Klinicznym brało udział 230 placówek. Otrzymaliśmy maksymalną liczbę zaliczonych siedmiu parametrów. Zdobyliśmy 164,5 punktów ( 92,1 %).