Plebiscyt medyczny powiatu malborskiego

 

Najsympatyczniejszy Lekarz Powiatu Malborskiego:

1 miejsce : Małgorzata Szarek-Poleszak, NZOZ Mederi w Malborku

3 miejsce : Andrzej Grochola, NZOZ Mederi w Malborku.

 

Najsympatyczniejsza Pielęgniarka Powiatu Malborskiego:

1 miejsce : Małgorzata Skibicka, NZOZ Mederi w Malborku, 

2 miejsce : Gabriela Podgórska, NZOZ Mederi w Malborku,

 


 

Audyt Kliniczny

 

Ośrodek Medyczny MEDERI zajął 17 miejsce w Polsce w Audycie Klinicznym w roku 2012 w wykonywaniu mammografii metodą analogową. W Audycie Klinicznym brało udział 230 placówek. Otrzymaliśmy maksymalną liczbę zaliczonych siedmiu parametrów. Zdobyliśmy 164,5 punktów ( 92,1 %). 

 


 

Firma Roku

 

W 2012r. NZOZ Mederi przyznano nagrodę „Firmy Roku”. Kapituła konkursowa przyznaje te zaszczytne wyróżnienie przedsiębiorstwu, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczyniło się do rozwoju miasta lub swoim działaniem niosło pomoc i wsparcie społeczności lokalnej.